Ochrana osobných údajov

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že z podujatia Festival Ohňostrojov 2019  organizovaného spoločnosťou PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r. o., IČO: 36 205 095 (ďalej len „Prevádzkovateľ”) sa budú vyhotovovať obrazové a zvukovo-obrazové záznamy za účelom propagácie podujatia, zdeklarovania jeho priebehu a zverejnenia obrazových a zvukovo-obrazových záznamov na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, organizátorov a partnerov podujatia.  Obrazové a zvukovo obrazové záznamy budú zverejnené na stránkach a sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, organizátorov a partnerov a to maximálne po dobu existencie Prevádzkovateľa. Fotenie a video záznam bude prebiehať od 06. 9. 2019 do 08. 09. .2019 počas celého priebehu podujatia v areáli pred OC Optima Košice.

V prípade Vašich otázok voči zverejneniu kontaktujte priamo prítomného fotografa, resp. ich zašlite mailom na adresu  pact.sk@gmail.com.